مدرس نماینده دیروز الگوی امروز , 2014-01-23

عنوان : ( مواضع شهید مدرس در مقابل جمهوری خواهی رضا خان )

نویسندگان: عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : جمهوری خواهی رضا شاه طرحی بود که برای تغییر سلطنت قاجار برنامه ریزی شده بود با اینکه برخی به آن دلخوش کرده بودند اما مخالفان بسیاری داشت که از جمله مهمترین آنها مرحوم سیدحسن مدرس نماینده مجلس بود، مدرس می دانست که ماجرای جمهوری خواهی حرکتی واقعی نیست و سناریویی از پیش طراحی شده ای است که رضا خان را در رأس حاکمیت قرار دهد او میدانست که اگر در مجلس رأی گیری شود اکثریت مجلس که هوادار رضا خان هستند موافقت خواهند کرد به این خاطر وی تلاش نمود اخذ رأی به تأخیر بیفتد تا چاره ای برای خنثی سازی غوغای جمهوری خواهی اندیشیده شود مدرس مدتی با عنوان مخدوش بودن انتخابات تصویب اعتبار نامه ها را به تعویق انداخت سپس خواستار رای مخفی شد در نهایت تحت این عنوان که افرادی که فعلا نماینده مجلس هستند چون به قانون اساسی قسم خوره اند باید نهاد پادشاهی را حفظ کنند او پیشنهاد کرد که نمی توان تبدیل سلطنت به جمهوری را مطرح کرد مگر اینکه انتخابات جدیدی برگزار شود و مجلس جدیدی بوجود آید جلسات مجلس هروز به مشاجره کشیده می شد و ناتمام می ماند تا اینکه بهرامی از هواداران جمهوری خواهی به مدرس سیلی زد این امر باعث تشنج بیشتر در مجلس و اجتماع گردید و کار جمهوری خواهان و غوغای جمهوری را به مرحله خاصی وارد ساخت رویگردانی مردم از جمهوری خواهی و کناره گیری عده ای از نمایندگان از فراکسیون های جمهوری خواه کار را مشکل نمود بازتاب اهانت به مرحوم مدرس وسیع بود و در بین اکثریت مجلس اختلاف افتاد و اقدامات مدرس غوغای جمهوری خواهی را خاتمه داد.

کلمات کلیدی

, مدرس , جمهوری خواهی , رضاخان , قاجاریه, پهلوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046052,
author = {سرافرازی, عباس},
title = {مواضع شهید مدرس در مقابل جمهوری خواهی رضا خان},
booktitle = {مدرس نماینده دیروز الگوی امروز},
year = {2014},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {مدرس ، جمهوری خواهی ، رضاخان ، قاجاریه، پهلوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مواضع شهید مدرس در مقابل جمهوری خواهی رضا خان
%A سرافرازی, عباس
%J مدرس نماینده دیروز الگوی امروز
%D 2014

[Download]