همایش ملی علوم جانوران آبزی , 2013-08-27

عنوان : ( فیلوژنی ماهیان خیاطه در ایران بر اساس ریخت سنجی هندسی واطلاعات مولکولی )

نویسندگان: فائزه یزدانی مقدم , مهوش سیفعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط فیلوژنی در ماهیان خیاطه دریای خزر در ایران مورد بررسی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, ماهی خیاطه, ریخت سنجی هندسی, ژن میتوکندری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046059,
author = {یزدانی مقدم, فائزه and مهوش سیفعلی},
title = {فیلوژنی ماهیان خیاطه در ایران بر اساس ریخت سنجی هندسی واطلاعات مولکولی},
booktitle = {همایش ملی علوم جانوران آبزی},
year = {2013},
location = {رشت, ايران},
keywords = {ماهی خیاطه- ریخت سنجی هندسی- ژن میتوکندری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی ماهیان خیاطه در ایران بر اساس ریخت سنجی هندسی واطلاعات مولکولی
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A مهوش سیفعلی
%J همایش ملی علوم جانوران آبزی
%D 2013

[Download]