تبیین اندیشه های اجتماعی و سیاسی امام خمینی (ره) , 2014-09-27

عنوان : ( ضرورت ها و بایسته های بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک نگاه کلی برای نهضت‌های بیداری اسلامی دو مرحله اساسی را می‌توان در نظر گرفت. مرحله نخست، مرحله ظهور و تحقق نهضت‌های بیداری و مرحله دوم، مرحله تداوم این نهضت‌ها است. حضرت امام خمینی (ره) در سخنان و پیام‌های خویش به عوامل متعددی که زمینه‌ساز تحقق، ظهور و تداوم نهضت‌های بیداری در کشورهای اسلامی است اشاره نموده‌اند که از این عوامل می‌توان به «بایسته‌ها و ضرورت‌های بیداری اسلامی» تعبیر نمود. این مقاله درصدد بررسی بایسته‌های بیداری اسلامی از منظر حضرت امام خمینی (ره) است.

کلمات کلیدی

, حضرت امام خمینی (ره), انقلاب اسلامی, بیداری اسلامی, عوامل ظهور, عوامل تداوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046060,
author = {فخار نوغانی, وحیده},
title = {ضرورت ها و بایسته های بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)},
booktitle = {تبیین اندیشه های اجتماعی و سیاسی امام خمینی (ره)},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {حضرت امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، عوامل ظهور، عوامل تداوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت ها و بایسته های بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
%A فخار نوغانی, وحیده
%J تبیین اندیشه های اجتماعی و سیاسی امام خمینی (ره)
%D 2014

[Download]