جایگاه ونقش زنان در مدیریت جهادی , 2014-10-30

عنوان : ( نقش زنان در مقابله با کشف حجاب در دوره رضاشاه )

نویسندگان: رحیم جوان لاجی , عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش زنان در مقابله با کشف حجاب در دوره رضاشاه دکتر عباس سرافرازی دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد عبدالرحیم جوان دانشجوی کاشناسی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد چکیده : یکی از مسائلی که در حکومت رضا شاه و در عصر پهلوی به وقوع پیوست و باعث نفرت و انزجار شدید مردم از حکومت پهلوی و رضا شاه شد کشف حجاب زنان است که در پی فرمان رضا شاه در17 دیماه 1314 ش علنی شد و نتیجتا واکنش شدید مردم ، علما و خاصه زنان را به همراه داشت . رضا شاه به سربازان و ماموران خود دستور داده بود که ارعاب و زور کشف حجاب را اجرا نمایند که این خود موجب درگیری ماموران حکومتی با مردم و ازار و اذبت و قتل و خونریزی آنان شد در این میان اقدامات گوناگون و سریع زنان در مقابله با این عمل رضا شاه بسیار قابل توجه بود و نقش آنان را بسیار پر رنگ کرد و طبیعتا همین زنان بودند که در به ثمر رسیدن درخت تنومند انقلاب اسلامی به همراه مردان مقابل رژیم پلوی ایستادگی و مبارزه کردند پیرامون موضوع مطروحه تا کنون پژوهشی مستقل با این عنوان انجام نشده است لیکن به صورت جسته و گریخته اشاراتی به آن شده است این پژوهش با اتکا به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد است تا به اقدامات زنان در مقابله با کشف حجاب بپردازد و افق های ناروشن آن را روشن نماید. کلید واژه : پهلوی اول ، رضا شاه ، زنان ، کشف حجاب ، مقابله ، فرمان

کلمات کلیدی

, پهلوی اول , رضا شاه , زنان , کشف حجاب , مقابله , فرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046063,
author = {جوان لاجی, رحیم and سرافرازی, عباس},
title = {نقش زنان در مقابله با کشف حجاب در دوره رضاشاه},
booktitle = {جایگاه ونقش زنان در مدیریت جهادی},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {پهلوی اول ، رضا شاه ، زنان ، کشف حجاب ، مقابله ، فرمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش زنان در مقابله با کشف حجاب در دوره رضاشاه
%A جوان لاجی, رحیم
%A سرافرازی, عباس
%J جایگاه ونقش زنان در مدیریت جهادی
%D 2014

[Download]