اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس , 2014-05-04

عنوان : ( غیر مستقیم تر و مؤثر تر(تبلیغات غیر مستقیم برای نام خلیج فارس ) )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به بهانه انجام یک تحقیق علمی در زمینه های گوناگون ، هر محققی می تواند تبلیغات غیر مستقیمی برای ترویج نام خلیج فارس داشته باشد. از آنجا که تبلیغات مستقیم در دنیا ممکن است حساسیت برانگیز و مشکل آفرین باشد،در مقالات علمی، همانند آنچه کهتوسط اینجانب در مجلات معتبر علمی و سخنرانی ها و پوستر ها در مجامع علمی انجام شده است، هر پژوهشگری می تواند چنین تبلیغی رابرای "خلیج فارس" انجام داده ورسالت خود را در این زمینه نیز علاوه برحوزه تخصصی خود به انجام ساند.

کلمات کلیدی

, خلیج فارس , پژوهش, مقالات بین المللی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046068,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {غیر مستقیم تر و مؤثر تر(تبلیغات غیر مستقیم برای نام خلیج فارس )},
booktitle = {اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس},
year = {2014},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {خلیج فارس ،پژوهش، مقالات بین المللی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غیر مستقیم تر و مؤثر تر(تبلیغات غیر مستقیم برای نام خلیج فارس )
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
%D 2014

[Download]