اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس , 2014-05-04

عنوان : ( حفاظت از لاک پشتهای دریایی به عنوان گونه های پرچم نما ی تنوع زیستی خلیج فارس )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی , مینا جاودانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاک پشت های دریایی گروهی از خزندگان بوده که در دریاهای گرم مناطق استوایی جهان زیست می کنند. تاکنون از 7 گونه لاک-پشت دریایی 5 گونه در خلیج فارس شناسایی شدند. بعضی از آنها به عنوان گونه های در خطر انقراض و آسیب پذیر در لیست سرخ IUCN قرار دارند. در این مطالعه به عوامل تهدید کننده تنوع زیستی و راهکارهای حفاظتی به منظور احیای جمعیت گونه-های تهدید شده منطقه اشاره می شود. تحقیقات نشان می دهند که لاک پشت های دریایی جنوب ایران (خلیج فارس و دریای عمان) بالاخص گونه های سبز و منقار عقابی که در این مناطق لانه گزینی و تخم گذاری می نمایند، کاهش جمعیت بسیار چشمگیری در سال های اخیر نشان داده اند. بنابراین این گونه ها از نظر حفاظتی بسیار مهم هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. حداقل با به کار بستن و الگوبرداری از برنامه های حفاظتی سایر کشورها که برای حفظ این گونه ها اتخاذ شده می توانیم بهتر این گونه های پرچم نما را حفاظت نماییم.

کلمات کلیدی

, لاک پشت دریایی, خلیج فارس, حفاظت, تنوع زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046073,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه and جاودانی, مینا},
title = {حفاظت از لاک پشتهای دریایی به عنوان گونه های پرچم نما ی تنوع زیستی خلیج فارس},
booktitle = {اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {لاک پشت دریایی، خلیج فارس، حفاظت، تنوع زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حفاظت از لاک پشتهای دریایی به عنوان گونه های پرچم نما ی تنوع زیستی خلیج فارس
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A جاودانی, مینا
%J اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
%D 2014

[Download]