دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) , 2014-09-09

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آن )

نویسندگان: پگاه نقی پوردهکردی , سرور خرم دل , علی بیجندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل اقلیمی یکی از اصلی ترین و مهم ترین عامل تاثیرگذار بر ویژگی های اکوسیستم محسوب می گردند، بدین علت، تغییرات هرچند ناچیز آن اجزای مختلف اکوسیستم را متاثر می سازد. تغییر اقلیم ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای تحت تأثیر فعالیت های انسان و صنعتی شدن کشورها می باشد که منجر به افزایش دمای کره زمین و وقوع بلاهای طبیعی مانند خشکسالی شده است. با توجه به این که قابلیت دسترسی به آب یکی از منابعی است که در معرض خطرات ناشی از تغییرات اقلیم قراردارد، بررسی تغییرات آن می تواند راهگشای معضلاتی چون خشکسالی، سیلابهای ناگهانی، مهاجرت جوامع انسانی، نوسانات قیمت محصولات غذایی و غیره باشد. خشکسالی از مخاطرات طبیعی شناخته شده و بخش جدایی ناپذیر تغیرات اقلیمی می باشد. رخداد خشکسالی بر بخش های مختلف زندگی انسان ها تاثیر می گذارد. تغییر در دما و الگوی بارش اثرات زیادی بر کمیت و کیفیت منابع آب به خصوص در مناطق خشک نظیر ایران دارد. در سال های اخیر وقوع خشکسالی های متعدد در ایران خطری جدی برای منابع آب محسوب می شود. به دلیل افزایش میزان آب مورد تقاضا، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ضروری به نظر می رسد. اقدامات پیشگیرانه‌ای (مدیریت ریسک خشکسالی) که بتواند اثرات خشکسالی و بحران آب را کاهش دهد، نه‌ تنها در مقایسه با هزینه‌های جبران خسارت ناچیز می‌باشد، بلکه این اقدامات در هزینه‌هایی که بعد از وقوع خشکسالی صرف می‌شود، به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها نیز می‌انجامد. از اینرو لازم است با تکیه بر روش‌های مدیریت ریسک خشکسالی تلاش شود تا ضمن کاهش اثرات این پدیده ‌بر بخش کشاورزی، زمینه لازم برای استفاده پایدار از منابع آبی فراهم شود.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, گاز گلخانه‌ای, خشکسالی, بحران آب, مدیریت ریسک خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046083,
author = {نقی پوردهکردی, پگاه and خرم دل, سرور and بیجندی, علی},
title = {بررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آن},
booktitle = {دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)},
year = {2014},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، گاز گلخانه‌ای، خشکسالی، بحران آب، مدیریت ریسک خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آن
%A نقی پوردهکردی, پگاه
%A خرم دل, سرور
%A بیجندی, علی
%J دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
%D 2014

[Download]