اقیانوس شناسی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-6) , صفحات (21-31)

عنوان : ( بررسی ژئوشیمیایی منشاء و اثرات آلودگی فلزات سنگین در بنادر صیادی رمین و بریس )

نویسندگان: محمدعلی حمزه , محمدحسین محمودی قرائی , غلام رسول بسکله ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی، تجمع فلزات سنگین در رسوبات دو بندر صیادی در سواحل ایرانی دریای عمان گزارش گردید. نمونه های رسوب 15 ایستگاه نمونهبرداری داخل بنادر صیادی رمین و بریس در اسفندماه 1388 برداشت شد و مورد آزمایش دانه بندی، تعیین میزان کل مواد آلی و تعیین غلظت فلزات قرار گرفتند. محدوده ی غلظت فلزات سنگین بر 17 برای مس، /5- 0 برای کادمیوم، 287 /01 -1/ 4 برای آرسنیک، 5 - حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک شامل 12 42 برای روی است. شاخص زمین انباشت و ضریب غنی- - 11 برای سرب و 547 /7 - 31/6-94/9 برای نیکل، 1780 شدگی نشان دهنده ی ترتیب میزان آلودگی عناصر مورد مطالعه به صورت مس>روی>سرب>کادمیوم> نیکل>آرسنیک است. داده ها نشان داد که غلظت بالای مس، روی و نیکل در اغلب نمونه ها می تواند اثرات منفی متوسط تا شدیدی بر روی موجودات زنده داشته باشد. به نظر می رسد دلیل این آلودگی ها، تعمیر و نگهداری شناورهای صیادی در این اسکله های نیمه بسته باشد.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, آلودگی, بنادر صیادی, دریای عمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046119,
author = {حمزه, محمدعلی and محمودی قرائی, محمدحسین and غلام رسول بسکله},
title = {بررسی ژئوشیمیایی منشاء و اثرات آلودگی فلزات سنگین در بنادر صیادی رمین و بریس},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {June},
issn = {1562-1057},
pages = {21--31},
numpages = {10},
keywords = {فلزات سنگین، آلودگی، بنادر صیادی، دریای عمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ژئوشیمیایی منشاء و اثرات آلودگی فلزات سنگین در بنادر صیادی رمین و بریس
%A حمزه, محمدعلی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A غلام رسول بسکله
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2014

[Download]