ششمین کنگره ملی انجمن ژئوپلیتیک ایران - پدافند غیر عامل , 2013-10-29

عنوان : ( اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی )

نویسندگان: هادی اعظمی , افشین متقی , حسن حسینی امینی , مریم هاتفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش دامنه جنگها و درگیری های نظامی به مناطق مسکونی شهری و ایجاد تغییرات بنیادی در فناوری تسلیحات و تجهیزات نظامی، آیسیب پذیری ساکنین مناطق شهری رو به تزاید است. آرایش فضاهای ساختمانی و نحوه ی ارتباط با پیرامون، امکانات ویژه ای را برای نجات جان افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سیستم و کاهش آسیب پذیری آن می شود. نتایج کلی تحقیق اجتناتب ناپذیر بودن برنامه ریزی مسکن در برنامه ریزی شهری بر اساس اصول پدافند غیر عامل در راستای ایجاد شهر می باشد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی مسکن شهری , پدافند غیر عامل , معماری ساختمان , برنامه ریزی شهری , طراحی ساختمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046124,
author = {اعظمی, هادی and افشین متقی and حسن حسینی امینی and مریم هاتفی},
title = {اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی},
booktitle = {ششمین کنگره ملی انجمن ژئوپلیتیک ایران - پدافند غیر عامل},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی مسکن شهری -پدافند غیر عامل - معماری ساختمان - برنامه ریزی شهری - طراحی ساختمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی
%A اعظمی, هادی
%A افشین متقی
%A حسن حسینی امینی
%A مریم هاتفی
%J ششمین کنگره ملی انجمن ژئوپلیتیک ایران - پدافند غیر عامل
%D 2013

[Download]