مهندسی شیمی ایران, دوره (13), شماره (72), سال (2014-5) , صفحات (30-46)

عنوان : ( مروری بر جاذب‌های اصلاح شده پایه سیلیکا و بسپار جهت حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب )

نویسندگان: مرتضی داورپناه , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جاذب‌های ترکیبی موادی هستند که در دهه اخیر برای رفع کاستی‌های جاذب‌های معمولی توسط محققین معرفی شده‌اند. این دسته از جاذب‌ها شامل طیف وسیعی از مواد هستند که از ترکیب مواد آلی، معدنی و پلیمری تهیه می‌شوند. در این بین، جاذب‌های پرکاربردی که عملکرد خوبی در جذب از محلول‌های آبی دارند در دو دسته سیلیکای عامل‌دار شده و جاذب‌های ترکیبی بر پایه پلیمر قرار می‌گیرند. در این مقاله به طور عمده به این دو دسته از جاذب‌های ترکیبی پرداخته شده و نحوه تولید و عملکرد آن‌ها همراه با مثال‌هایی مورد بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی می‌توان ادعا نمود که استفاده از سیلیکای عامل‌دار شده یک روش ساده و مؤثر برای حذف فلزات سنگین است.این در حالی است که مواد پلیمری برای حذف ترکیبات آلی استفاده می‌شوند. همچنین جاذب‌های پلیمری کیلات‌ساز و جاذب‌های ترکیبی پلیمری- معدنی عامل‌دار شده نیز به طور عمده برای حذف فلزات سنگین مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

, جاذب های اصلاح شده, جاذب‌های مبتنی بر پایه سیلیس, جاذب‌های مبتنی بر پایه بسپار, تصفیه آب و فاضلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046125,
author = {داورپناه, مرتضی and احمدپور, علی},
title = {مروری بر جاذب‌های اصلاح شده پایه سیلیکا و بسپار جهت حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2014},
volume = {13},
number = {72},
month = {May},
issn = {1735-5400},
pages = {30--46},
numpages = {16},
keywords = {جاذب های اصلاح شده، جاذب‌های مبتنی بر پایه سیلیس، جاذب‌های مبتنی بر پایه بسپار، تصفیه آب و فاضلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر جاذب‌های اصلاح شده پایه سیلیکا و بسپار جهت حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب
%A داورپناه, مرتضی
%A احمدپور, علی
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2014

[Download]