زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (5), شماره (15), سال (2015-6) , صفحات (59-75)

عنوان : ( نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان) )

نویسندگان: محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار نخلک بصورت چینه‌کران و غیر‌همزاد درون واحد کربناته کرتاسه بالایی قرار گرفته است. سد شیلی سازند عشین، در مجاورت محدوده کانی‌سازی، سیالات کانه‌دار را تا ته‌نشست ماده‌معدنی درون کربنات‌ها نگهدرای نموده است. سنگ میزبان دارای خصوصیات مناسبی همچون حضور رخساره ریفی، انتقال از حالت آهک به دولستون و حضور دلومیت‌های گرمابی بوده که باعث افزایش تخلخل و نفوذپذیری شده است. شکستگی‌ها و گسل‌های نرمال دربردارنده کانی‌سازی، بصورت رگه‌های با شیب زیاد (65-90) و آزیموت 85±5 حضور دارند. گسل قلعه بزرگ، پهنه جابه‌جایی اصلی کانسار بوده که رگه‌ها با زاویه 45±5 درجه نسبت به آن قرار گرفته‌اند. با توجه به قراگیری کانی‌سازی در کمر بالای این گسل و نیز بالا بودن شدت کانی‌سازی درون و اطراف این گسل، می‌توان گسل قلعه بزرگ را به عنوان عامل اصلی ایجاد فضای خالی ساختاری و نیز معبر اصلی ورود سیالات کانه‌دار به درون سنگ‌های کرتاسه بالایی در نظر گرفت. بررسی خصوصیات کوه نخلک به عنوان یکی از سنگ میزبان‌های شاخص کانسارهای فلزات پایه درون سنگ‌های کربناتی نشان‌دهنده اهمیت کنترل‌کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری در جایگیری ماده معدنی می‌باشد. بررسی این خصوصیات می‌تواند در شناسایی مکان‌های مستعد کانی‌سازی و اکتشاف کانسارهای از این دست به‌کار رود.

کلمات کلیدی

, کانسار نخلک, کانی‌سازی, سد شیلی, دلومیت گرمابی گسل قلعه بزرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046129,
author = {جزی خرزوقی, محمدعلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and رحیمی, بهنام},
title = {نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان)},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2015},
volume = {5},
number = {15},
month = {June},
issn = {2251-7057},
pages = {59--75},
numpages = {16},
keywords = {کانسار نخلک، کانی‌سازی، سد شیلی، دلومیت گرمابی گسل قلعه بزرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان)
%A جزی خرزوقی, محمدعلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A رحیمی, بهنام
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2015

[Download]