دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( ارزیابی تولید مراتع در مناطق سردسیر و کوهستانی در دهه‌های آینده (2030-2011) (مطالعه موردی: منطقه پلور استان مازندران) )

نویسندگان: نجمه غلامی شمبا , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی مراتع و شناسایی تغییرات پوشش گیاهی و تولید از موارد مهم برای برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت صحیح بهره‌برداری است. یکی از عوامل تاثیرگذار در تولید مراتع عوامل آب و هوایی و تغییرات آن‌ها می‌باشد. در این تحقیق داده‌های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با استفاده از مدل ریزمقیاس نماییLARS-WG تحت سناریوهای A1B،A2 وB1 ریزمقیاس شده و پارامترهای اقلیمی پلور برای دوره 2030-2011 پیش‌بینی شد. باتوجه به مدل‌های موجود برآورد تولید براساس پارامترهای اقلیمی، تولید 20 سال آتی برآورد گردید. نتایج نشان می‌دهدکه تولید مراتع‌پلور کاهش‌معناداری خواهد داشت. لذا توجه به‌این پدیده در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و مدیریت مراتع ضرورت دارد.

کلمات کلیدی

, تولید مرتع, تغییر اقلیم, سناریوهای تغییر اقلیم, کمینه دما, پلور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046162,
author = {غلامی شمبا, نجمه and مساعدی, ابوالفضل},
title = {ارزیابی تولید مراتع در مناطق سردسیر و کوهستانی در دهه‌های آینده (2030-2011) (مطالعه موردی: منطقه پلور استان مازندران)},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تولید مرتع، تغییر اقلیم، سناریوهای تغییر اقلیم، کمینه دما، پلور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تولید مراتع در مناطق سردسیر و کوهستانی در دهه‌های آینده (2030-2011) (مطالعه موردی: منطقه پلور استان مازندران)
%A غلامی شمبا, نجمه
%A مساعدی, ابوالفضل
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]