همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها , 2014-10-18

عنوان : ( تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) )

نویسندگان: زهرا عنابستانی , علی اکبر عنابستانی , آزیتا رجبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باورهای مذهبی از گذشته‏ های دور، نقش عمده‌ای‏ در استقرار ‏و رونق سکونتگاههای انسانی داشته‏است. بطوری که ابتدا سبب افزایش حس وابستگی فرد به مکان و تعلق خاطر درونی او به نیرویی فرامادی و سپس مزیتهای اقتصادی را که در نتیجه حضور زائران از دیگر نقاط و احتیاج آنها به کالا و خدمات است، برای وی به وجود آورده است. از این رو، گردشگری مذهبی امروزه در راستای کسب درآمد و هم‌ چنین حفظ میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر گردشگری مذهبی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه روستاییان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای روستای نوده انقلاب که طبق سرشماری سال 1390 ، دارای 1050 خانوار و 3469 نفر جمعیت می باشد، طبق فرمول کوکران تعداد نمونه لازم 165 خانوار بدست آمد. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که، حضور گردشگری مذهبی در روستایی مورد مطالعه بیشترین تأثیر خود را با میانگین 4/3 بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی بر جای گذاشته است. علاوه بر این نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که این شاخص با آمارة 24/3 از نظر روستاییان بالاترین اولویت را داراست. با توجه به یافته‌ها، راهکارهایی شامل تبلیغات جاذبه‌های گردشگری امامزاده ابراهیم(ع)، تدارک فضای مورد نیاز جهت پارکینگ و اقامت، رعایت حریم بنای مذهبی با دیوارة فضای سبز، هماهنگی بین سازمان‌های خدمات رسان در حوزة گردشگری و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری مذهبی, توسعه روستایی, پیامدهای اجتماعی و فرهنگی, روستای نوده انقلاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046165,
author = {زهرا عنابستانی and عنابستانی, علی اکبر and آزیتا رجبی},
title = {تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب)},
booktitle = {همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گردشگری مذهبی، توسعه روستایی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، روستای نوده انقلاب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب)
%A زهرا عنابستانی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A آزیتا رجبی
%J همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها
%D 2014

[Download]