تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (48), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (213-240)

عنوان : ( تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمینه صادرات LNG )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , محمدحسین مهدوی عادلی , جلال دهنوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران، بدون شک یکی از کلیدی ترین وقایع سال های اخیر در صنعت گاز است. بخش درخور توجهی از صادرات کشورهای عضو مجمع به صورت LNG است؛ از این رو، تدوین سیاستی مبتنی بر همکاری بین کشورهای عضو در عرصه صادرات LNG اهمیت و نقش بسزایی خواهد داشت. شواهد دلالت بر آن دارد که الگوی صادرات LNG کشورهای عضو مجمع غیر بهینه و غیر اقتصادی است. از این رو در این مقاله نخست، به بررسی وضعیت کشورهای عضو مجمع در زمینه صادرات LNG ، مسیرهای صادراتی و بازارهای هدف آنها بررسی و در ادامه یک بازی همکارانه بین کشورهای عضو، مبتنی بر روش برنامه ریزی خطی تدوین شده است. نتایج مبین آن است که کشورهای عضو می توانند، از طریق بازنگری در الگوی صادرات خود و جابه جایی در بازارهای هدف صادراتی، هزینه های ترانزیت LNG را تا حد درخور ملاحظه ای کاهش دهند. در نهایت روشی برای تقسیم منافع بازی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بازی همکارانه, تئوری بازیها, گاز طبیعی مایع شده, مجمع کشورهای صادرکننده گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046178,
author = {فلاحی, محمدعلی and مهدوی عادلی, محمدحسین and دهنوی, جلال},
title = {تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمینه صادرات LNG},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2014},
volume = {48},
number = {4},
month = {March},
issn = {0039-8969},
pages = {213--240},
numpages = {27},
keywords = {بازی همکارانه، تئوری بازیها، گاز طبیعی مایع شده، مجمع کشورهای صادرکننده گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمینه صادرات LNG
%A فلاحی, محمدعلی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A دهنوی, جلال
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2014

[Download]