اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی , 2014-05-14

عنوان : ( سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت روی و کاربرد آن در تخریب فتوکاتالیستی رنگ )

نویسندگان: وحید مجاوربرآبادی , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تخریب رنگ قرمز واکنشی 141 به کمک نانوذرات مغناطیسی فریت روی تحت تابش نور خورشیدگزارش شده است.

کلمات کلیدی

, نانوذرات مغناطیسی, فریت روی, رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046185,
author = {مجاوربرآبادی, وحید and احمدپور, علی},
title = {سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت روی و کاربرد آن در تخریب فتوکاتالیستی رنگ},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2014},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {نانوذرات مغناطیسی، فریت روی، رنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت روی و کاربرد آن در تخریب فتوکاتالیستی رنگ
%A مجاوربرآبادی, وحید
%A احمدپور, علی
%J اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
%D 2014

[Download]