جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (119-146)

عنوان : ( شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر )

نویسندگان: اسما حسینی مقدم , مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منظومه‌های داستانی نظامی از حیث وجود شخصیّت‌های قوی و ماندگار برجستگی قابل توجّهی دارند. هدف این پژوهش بررسی شیوه‌هایی است که نظامی در شخصیّت‌پردازی به کار گرفته است. بدین ‌منظور سه تن از شخصیّت‌های داستانی او (خسرو، بهرام و اسکندر) که در مقام شهریاری نقطة اشتراک دارند، انتخاب شده‌اند. این پژوهش که به دو روش توصیفی و آماری انجام گرفته، نشان می‌دهد که نظامی بر خلاف بسیاری از داستان‌پردازان کلاسیک از روش نمایش غیرمستقیم بیشتر از تعریف مستقیم بهره برده است و روش‌های مورد استفادة او در پرداخت شخصیّت‌ها با خلق و خوی شخصیّت و موضوع داستان رابطة مستقیم دارد. نظامی در کار خود روند رو به پیشرفتی داشته و کامل‌ترین الگوی شخصیّت‌پردازی را در منظومة شرفنامه نشان داده است.

کلمات کلیدی

, نظامی, شخصیّت‌پردازی, خسرو, بهرام, اسکندر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046196,
author = {حسینی مقدم, اسما and صالحی نیا, مریم and مهدوی, محمدجواد},
title = {شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2014},
volume = {47},
number = {1},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {119--146},
numpages = {27},
keywords = {نظامی، شخصیّت‌پردازی، خسرو، بهرام، اسکندر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر
%A حسینی مقدم, اسما
%A صالحی نیا, مریم
%A مهدوی, محمدجواد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2014

[Download]