همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علیشیر نوایی , 2015-02-07

عنوان : ( امیر علی شیر و معاصرانش: بررسی روایط نوایی با ملاحسین واعظ کاشفی )

نویسندگان: مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاشفی یکی از عالمان و اندشه وران دوره تیموری است که روابط حسنه ای با نوایی داشت

کلمات کلیدی

, کاشفی, نوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046220,
author = {گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {امیر علی شیر و معاصرانش: بررسی روایط نوایی با ملاحسین واعظ کاشفی},
booktitle = {همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علیشیر نوایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کاشفی، نوایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امیر علی شیر و معاصرانش: بررسی روایط نوایی با ملاحسین واعظ کاشفی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علیشیر نوایی
%D 2015

[Download]