بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , 2014-08-23

عنوان : ( کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP )

نویسندگان: سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , کبری مسلم خانی , وحید جهانبخش مشهدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای مولکولی فراوانی برای ردیابی باکتری Ralstonia solanacearum عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسعه یافته است. این بیماری توسط غده و خاک آلوده منتقل می شود. لذا ردیابی بیمارگر در خاک و به ویژه غده های بذری جهت صدور گواهی سلامت بذر ضرورری می باشد. روش تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (LAMP) روشی سریع و حساس برای تشخیص بیمارگرها در مقایسه با واکنش رنجیره ای پلیمراز معمولی می باشد. این روش به لحاظ سهولت اجرا در پست های قرنطینه ای قابل استفاده است. در این بررسی، از مجموعه ای از آغازگرها ی طراحی شده بر اساس زیر واحدهای تاژک باکتری استفاده گردید. سنجش حاضر در مدت زمان کمتر از یک ساعت در دمای 65 درجه سانتیگراد به اتمام می رسد. واکنش مثبت با دیدن کدورت حاصل از مگنزیوم پیرو فسفات، بردن محصول PCR بر روی ژل آگاروز و مشاهده الگوی نردبانی قابل تایید است. حساسیت این روش در ردیابی R. solanacearum از غده و خاک در محدوده 104 تا 6 10 سلول باکتری در هر میلی لیتر تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, پوسیدگی قهوه ای , سیب زمینی, گواهی سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046224,
author = {نبوی چاشمی, سیده امه هانی and بقائی راوری, ساره and فلاحتی رستگار, ماهرخ and کبری مسلم خانی and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی},
year = {2014},
location = {اردمیه, ايران},
keywords = {پوسیدگی قهوه ای ، سیب زمینی، گواهی سلامت بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP
%A نبوی چاشمی, سیده امه هانی
%A بقائی راوری, ساره
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A کبری مسلم خانی
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی
%D 2014

[Download]