سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-10-27

عنوان : ( مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی )

نویسندگان: محمدرضا صلاحی سینی , محبت محبی , مسعود تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طالبی یکی از پرطرفدارترین میوه‌های فصل تابستان بوده و به خاطر عطر و طعم دلپذیرش بسیار محبوب است. در مطالعه ای که بر روی رفتار خشک شدن کف پالپ طالبی در دماهای 40، 55 و 70 درجه سانتی گراد با ضخامت های کف 3 و 5 میلی متر انجام شد، فرآیند خشک کردن به وسیله معادلات ریاضی مختلف، مدل سازی گردید. جهت انتخاب بهترین مدل از پارامترهای آماری نظیر ضریب همبستگی (R2)، مربع کای (χ2) ، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و مجموع مربعات خطا (SSE) مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت مدلی انتخاب گردید که دارای بیشترین مقدار R2 و کمترین مقدار χ2 ، RMSE و SSE باشد. نتایج نشان داد که در تمام فرآیند های خشک کردن از نظر دما و ضخامت، مدل میدلی دارای بهترین برازش با داده های آزمایشگاهی بود.

کلمات کلیدی

, طالبی, خشک کردن کف پوشی, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046241,
author = {صلاحی سینی, محمدرضا and محبی, محبت and تقی زاده, مسعود},
title = {مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {طالبی، خشک کردن کف پوشی، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی
%A صلاحی سینی, محمدرضا
%A محبی, محبت
%A تقی زاده, مسعود
%J سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]