سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2012-12-24

عنوان : ( تحلیل احتمالاتی بار کمانشی تیرورق های با سوراخ دایره ای شکل )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , سلیمان قوهستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیرورقها تیرهایی با نسبت ارتفاع به طول دهانه زیاد هستند که درصنعت و ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارند باتوجه به وجود احتمالات درمراحل ساخت این عضو سازه ای دراین مقاله سعی شده با استفاده از روش احتمالاتی مونت کارلو و با درنظر گرفتن عدم قطعیت مدول الاستیسیته پاسخ احتمالاتی جهت محاسبه بارکمانشی ارایه شود و جواب ها و نمودارهای بدست آمده از حل احتمالاتی با حل معین مقایسه شوددراین مقاله مدل اجرا محدود سازه درنرم افزار ANSYS 12.1 ایجاد شده که بوسیله آن بارکمانشی معین تیرورق محاسبه میشودو با استفاده ازابزار احتمالاتی نرم افزار تحلیل احتمالاتی جهت محاسبه بارکمانشی صورت میگیرد.

کلمات کلیدی

, تحلیل احتمالاتی, بارکمانشی, تیرورق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046266,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and قوهستانی, سلیمان},
title = {تحلیل احتمالاتی بار کمانشی تیرورق های با سوراخ دایره ای شکل},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل احتمالاتی، بارکمانشی، تیرورق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل احتمالاتی بار کمانشی تیرورق های با سوراخ دایره ای شکل
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A قوهستانی, سلیمان
%J سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
%D 2012

[Download]