ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12

Title : ( Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian Cities: the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom )

Authors: Hossein Maroufi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این مقاله به بررسی شهر‌های ایرانی-اسلامی ماقبل مدرن و نهاد‌های تاثیرگذار در حکمرانی شهری می پردازد. سه‌ نهاد مورد بررسی در این زمینه عبارتند از نهاد سلطنت، نهاد شرعی و نهاد عرفی که به ترتیب همخوان با دولت، دین و وابستگی‌های قومی- خانوادگی می باشند. هر نهاد فی نفسه یک شکل از قدرت است که بنا بر اصطلاحات میشِل فوکو در قالب "قدرت مطلقه" دولت، "قدرت انضباطی" دین، و "زیست- قدرت" عرف قرار می گیرد. پایداری شهر‌های ایرانی‌-اسلامی گذشته در گرو رابطه متداوم و متوازن بین دولت، شرع، و عرف بوده است که به موجب آن‌ رفاه اجتماعی شهروندان در یک فضای شهری منسجم و پایدار تحقق‌ می یافته است. بحث اصلی مقاله این است که در نبود قوانین حقوقی و نهاد شهرداری در شهرهای ماقبل مدرن ایران، ایدئولوژی اسلامی از طریق مکانیزم های انضباطی خود نقش اساسی در تولید و حفظ حکمرانی شهری در سطوح مختلف عمومی و خصوصی زندگی شهری ایفا می نموده است. به همین منوال فضای شهری نیز واسطه ای بوده که از طریق آن مکانیزم های مختلف قدرت، کنترل و رفاه اجتماعی تحقق می یافته اند.

Keywords

, شهر ایرانی, اسلام, عرف, حکمرانی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046384,
author = {Maroufi, Hossein},
title = {Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian Cities: the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom},
booktitle = {ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2014},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {شهر ایرانی، اسلام، عرف، حکمرانی شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian Cities: the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom
%A Maroufi, Hossein
%J ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2014

[Download]