مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (2), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (53-63)

عنوان : ( شبیه سازی دینامیک ابر حباب )

نویسندگان: حمیدرضا مساح , رضا ایزدی نجف آبادی , فریدون عباسی دوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی حضور اَبرهای حباب در مایعات به دلیل تاثیرات مثبت یا منفی آنها در فرآیندهای صنعتی مورد توجه پژوهشگران می باشد. در این مقاله هدف، شناخت رفتار یک مخلوط همگن حباب و مایع است. به سبب ساده سازی های رایج، معادلات حاکم بر رفتار اَبرهای حباب، تحلیلی کامل از این پدیده ارائه نمی کنند. در این تحقیق سابقة کار دیگران بررسی و از میان آنها دست آوردهای تحقیقاتی "وانگ و برنن" مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا کد نوشته شده با الگوریتم این تحقیق، با نتایج "وانگ و برنن" صحت سنجی شد. بعد، با محسوب کردن خاصیت تراکم پذیری در مرز حباب ها برای مخلوط همگن حباب ها و مایع، معادلات حاکم بر رفتار ابر حباب استخراج شدند. سپس، این معادلات تحت ترازهای مختلف فشار صوتی اعمالی به ابر و مقادیر گوناگون درصد گاز داخل مایع توسط کد تدوینی فوق الاشاره حل شده اند. از نتایج به دست آمده تقلیل شدید بیشینه رشد با لحاظ تراکم پذیری حباب و رخداد فروپکش تحت شرایطی می باشند. همچنین هنگامی که نسبت حضور حباب کم است رفتار ابر حباب به تراک مپذیری ارتباطی ندارد. برخی نتایج دیگر این پژوهش، چگونگی فروریزش حبا بها در لایه های بیرونی و درونی ابر حباب، وقوع پدیده فروپکش و تأثیر عمیق تراکم پذیری بر بیشینه رشد حباب و شدت و زمان فروریزش ها است.

کلمات کلیدی

, تراکم پذیری, فروریزش, درصد گاز در مایع, ابر حباب همگن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046388,
author = {مساح, حمیدرضا and ایزدی نجف آبادی, رضا and فریدون عباسی دوانی},
title = {شبیه سازی دینامیک ابر حباب},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-3278},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {تراکم پذیری، فروریزش، درصد گاز در مایع، ابر حباب همگن، معادله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی دینامیک ابر حباب
%A مساح, حمیدرضا
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%A فریدون عباسی دوانی
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2013

[Download]