اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی , 2014-10-22

عنوان : ( میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی )

نویسندگان: معصومه قائمی پور , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , غلامعلی سیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت آموزش یکی از دغدغه‌های مهم نظام‌های دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی است؛ که نمود آن را در پروژه‌های متعدد ارزشیابی درونی می‌توان دید. هدف پژوهش حاضر میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. این پژوهش از نظر روش، پژوهش ارزشیابی است. بر این اساس جامعه آماری مقاله‌هایی با موضوع ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی طی 5 سال اخیر یعنی سال‌های 92-1388 مدنظر قرار گرفت. بدین منظور به سایت‌های مگیران، اس‌آی‌دی، نورمگز و انسانی مراجعه شد و حجم جامعه حدود 45 به دست آمد. به دلیل محدود بودن جامعه از شیوه سرشماری استفاده شد، بدین نحو که تمامی مقالات مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، پژوهشگر از ابزار چک‌لیست برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرده است. پژوهشگر چک‌لیست پژوهش خود را بر اساس استانداردهای ارزشیابی برنامه که در سال 2011، نسخه سوم و بر اساس بررسی‌های دو چک‌لیست کوتاه و بلند که توسط استافل بیم (1999، 2012) برای این منظور تهیه شده، تدوین کرده است. این چک‌لیست استانداردهای معیار دقت ارزشیابی را در مقالات ذکر شده می‌سنجد. یافته‌ها نشان داد که پژوهشگران کمتر توجهی به مستند کردن فرایند کارشان داشته‌اند. شاید استانداردهای دقت را در ارزشیابی‌شان در نظر گرفته باشند ولی در گزارش کمتر اشاره‌ای به آن‌ها کرده‌اند. همچنین بیشتر استاندارد اطلاعات معتبر در گزارش اشاره و مستند شده است.

کلمات کلیدی

, فرا-ارزشیابی, استانداردهای معیار دقت, کیفیت, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046393,
author = {قائمی پور, معصومه and کرمی, مرتضی and امین خندقی, مقصود and سیفی, غلامعلی},
title = {میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فرا-ارزشیابی، استانداردهای معیار دقت، کیفیت، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
%A قائمی پور, معصومه
%A کرمی, مرتضی
%A امین خندقی, مقصود
%A سیفی, غلامعلی
%J اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
%D 2014

[Download]