کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , 2014-11-20

عنوان : ( نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی )

نویسندگان: آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که اعضای هیات علمی باعث کیفیت و توان علمی آموزش عالی بخصوص در امر آموزش و پژوهش و تربیت افراد نخبه و متخصص می شوند نقش مهمی را در امر توسعه هر کشور ایفا می کنند. بنابراین مطلوب است دانشگاه ها در راستای توسعه همه جانبه اعضای هیات علمی خود گام های اساسی برداشته و به گونه ای برنامه ریزی شده، رشد و ارتقای همه جانبه اعضای هیات علمی خود را فراهم آورند. هدف از مقاله حاضر بررسی نقش توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی می باشد. در این نوشتار مروری بر مهمترین مبانی نظری در خصوص توسعه حرفه ای همه جانبه اعضای هیات علمی در ابعاد مختلف آن می شود و در ادامه به بررسی نقش و اهمیتی که اعضای هیات علمی در دانشگاه ها دارند با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, توسعه نیروی انسانی, توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی, ابعاد توسعه هیات علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046397,
author = {احمدآبادی, آرزو and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی},
booktitle = {کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {توسعه نیروی انسانی، توسعه حرفه¬ای اعضای هیات علمی، ابعاد توسعه هیات علمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی
%A احمدآبادی, آرزو
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
%D 2014

[Download]