اولین گنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق , 2014-12-18

عنوان : ( رابطه هبستگی بین عدد لوژان و RQD برای سد خرسان3 )

نویسندگان: مجتبی ملکشاهی , سیدرضا حسینی کینکی , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد خرسان سه از نوع بتنی دو قوسی در جنوب شرقی لردگان در استان چهار محال و بختیاری قرار دارد. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین لوژان و RQD از داده های سه گمانهBH4، BH13، Kt-18B در یال های چپ، راست و بستر سد استفاده شده است. ضریب همبستگی و نفوذپذیری بین این دو پارامتر و علل تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بیشترین میزان نفوذپذیری مربوط به گمانه BH4، بالاترین ضریب همبستگی به صورت معکوس در گمانه BH13 و بهترین کیفیت توده سنگ مربوط به گمانه Kt-18B می باشد. در این مطالعه با بررسی مقدار لوژان و کیفیت توده سنگ مربوط به اعماق مختلف در هر گمانه، وجود زون خرد شده و شرایط تکتونیکی فعال در بعضی مقاطع درگمانه ها پی برد.

کلمات کلیدی

, سد خرسان سه, لوژان, RQD, ضریب هبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046408,
author = {ملکشاهی, مجتبی and حسینی کینکی, سیدرضا and لشکری پور, غلامرضا},
title = {رابطه هبستگی بین عدد لوژان و RQD برای سد خرسان3},
booktitle = {اولین گنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سد خرسان سه، لوژان، RQD، ضریب هبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه هبستگی بین عدد لوژان و RQD برای سد خرسان3
%A ملکشاهی, مجتبی
%A حسینی کینکی, سیدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین گنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق
%D 2014

[Download]