اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10

عنوان : ( تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris )

نویسندگان: زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش سطح نانو اکسید روی وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، طول ریشه، طول غلاف و وزن صد دانه نسبت به اکسید روی معمولی کاهش داشت. کاربرد قارچ میکوریزا به همراه اکسید روی نانو در غلظت 100 میلی گرم بر لیتر نسبت به تیمار شاهد و اکسید روی معمولی عملکرد را در تمامی فاکتورهای رشدی افزایش داده و تاثیر مثبتی بر رشد لوبیا نشان داد. سطوح زیادتر تیمارهای اکسید روی اثر بازدارندگی زیادی بر خصوصیات رشدی داشتند.

کلمات کلیدی

, اکسید روی نانو و معمولی, لوبیا سبز, قارچ میکوریزا آربسکولار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046416,
author = {پنام, زهرا and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اکسید روی نانو و معمولی، لوبیا سبز، قارچ میکوریزا آربسکولار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris
%A پنام, زهرا
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2014

[Download]