سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-26

عنوان : ( اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران )

نویسندگان: عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درجه حرارت نقش مؤثری در فعالیت‌‌های بیولوژیکی از جمله تنظیم دوره خواب، رشد رویشی، رشد زایشی و گلدهی بسیاری از گیاهان دارد. علیرغم سازگاری گیاه زعفران با شرایط آب و هوایی مناطق وسیعی از کشور، قسمت اعظم این محصول باارزش در مناطقی از استان خراسان مرکزی و جنوبی با درجه حرارت بالا، خشکی زیاد و بارندگی کم تولید می شود تشکیل گل در بنه به یک دوره درجه حرارت بالا نیاز دارد که در ماه‌‌های تابستان تأمین می‌شود. با تکمیل شدن این مرحله نموی، یک دوره درجه حرارت پایین برای ظهور مورد نیاز است که طول هر دو مرحله گلدهی به دمای محیط بستگی دارد . به منظور بررسی اثر مدت زمان نگهداری بنه‌ها (بنه‌ها از مزارع هشت ساله شهرستان زاوه تربت حیدریه پس از ریزش برگ‌ها در اواسط خرداد ماه تهیه شد). در دمای القایی انکوباتور (25 درجه سانتیگراد حرارت و 80% رطوبت نسبی) بر خصوصیات رشد و گلدهی زعفران، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در مجتمع تحقیقات کشاورزی فدک واقع در کیلومتر 25 بزرگراه مشهد- قوچان- جاده شیر حصار انجام شد. تراکم در این آزمایش بصورت کشت فشرده 500 بنه در متر مربع بود، فاکتور‌های آزمایش عبارت بودند از 6 مدت زمان نگهداری بنه‌ها در دمای القایی (55، 75، 80، 85، 90 و 125 روز).نتایج نشان داد که مدت زمان نگهداری بنه زعفران در دمای القاییاثر معنی‌داری روی وزن خشک کلاله، وزن خشک خامه و وزن خشک کلاله +خامه در سطحاحتمال 1% و تعداد گل در سطحاحتمال 5% داشت، ولیبر وزن تر گل اثری نداشت. بیشترین تعداد گل (25/695 و 25/691 گل در متر مربع)، وزن تر گل (73/368 و 35/366 گرم در متر مربع)و وزن خشک کلاله (96/4 و 68/4گرم در متر مربع) از تیمارهای 85 و90روز نگهداری بنه ها در دمای القایی بدست آمد. بیشترین و کمترین طول دوره نمو در آزمایش 152 و 120 روز که مربوط به نگهداری 125 و 55 روز در دمای القایی انکوباتور بود.

کلمات کلیدی

, زعفران, حرارت, عملکرد, انکوباتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046435,
author = {ملا فیلابی, عبداله and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران},
booktitle = {سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {مشهد-تربت حیدریه, ايران},
keywords = {زعفران، حرارت، عملکرد، انکوباتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران
%A ملا فیلابی, عبداله
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]