اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2014-05-07

عنوان : ( ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از فرصتی را که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به گروههای آموزشی برای انجام ارزیابی درونی داده و با هدف استقرار نظام بهبود مستمر طرح ارزیابی درونی در یک گروه آموزشی انجام شده است. این مقاله می تواند ساختار منسجمی به اهداف، خط مشی ها و برنامه های گروه بدهد. همچنین نتایج این ارزیابی می تواند اطلاعات مفیدی برای مدیریت گروه و اعضای هیأت علمی جهت برنامه ریزی فعالیتهای خود در جهت اهداف و سیاستهای گروه تأمین نماید.

کلمات کلیدی

, ارزیابی درونی, گروههای آموزشی, ارزیابی نظام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046441,
author = {پیرایش, محمدعلی and رضوی, حمیده },
title = {ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {ارزیابی درونی، گروههای آموزشی، ارزیابی نظام یافته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی
%A پیرایش, محمدعلی
%A رضوی, حمیده
%J اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
%D 2014

[Download]