حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (434-436)

عنوان : ( اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران )

نویسندگان: آرش هنرمند , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درتابستان 1392ضمن بررسی فون دشمنان طبیعی کنه های تارتن (Tetranychus spp.) در شهرستان مشهد یک گونه شکارگر از دو بالان خانواده Cecidomyiidae جمع آوری شد که به نام Feltiella acarisuga Vallot تعیین هویت گردید. گونه ی F. acarisuga Zehntner یکی از ده گونه ی جنس Feltiella Rubsaamen می باشد که تاکنون از کشور های مختلفی در مناطق پاله آرکتیک، نئارکتیک و برخی نقاط دیگر دنیا به عنوان یکی از مهم ترین حشرات شکارگر کنه های خانواده تترانیکیده گزارش شده است. وجود این عامل کنترل بیولوژیک کنه های تارتن در ایران برای اولین بار گزارش می گردد.

کلمات کلیدی

, پشه های گالزا, دشمنان طبیعی, کنه تارتن, کنترل بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046451,
author = {هنرمند, آرش and صادقی نامقی, حسین and فکرت, لیدا},
title = {اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {28},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {434--436},
numpages = {2},
keywords = {پشه های گالزا، دشمنان طبیعی، کنه تارتن، کنترل بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران
%A هنرمند, آرش
%A صادقی نامقی, حسین
%A فکرت, لیدا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]