اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ , 2014-08-20

عنوان : ( بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و اجتماعی در منتخبی از کشورهای اسلامی: روش پانل دیتا )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , زهرا غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 2012_2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. سرمایه انسانی که به عنوان دانش و مهارت های نهادینه شده فردی تعریف شده است، یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. هر چند که به نظر می رسد که وجود این سرمایه در کشورهای در حال توسعه اسلامی نتوانسته به درستی ایفای نقش کند و وجود افراد تحصیل کرده و متخصص در کنار هم موجبات رشد و توسعه اقتصادی این کشورها را فراهم نساخته است. به نظر می رسد که اثربخشی سرمایه انسانی در سایه وجود اعتماد و مشارکت و همکاری موجود بین نیروی انسانی متبلور می شود و حلقه مفقوده رشد و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی عدم وجود این اعتماد و مشارکت در بین نیروی ماهر و متخصص است. در این بررسی این فرضیه که آیا با افزایش تخصص و مهارت های نیروی کار، اعتماد و مشارکت بین آن ها افزایش می یابد، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که یک ارتباط منفی و معنادار بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، به این معنی که افزایش سواد و تحصیلات و کسب مهارت های نیروی کار نتوانسته زمینه های اعتماد و مشارکت و همکاری را در بین افراد فراهم سازد.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, سرمایه اجتماعی, تورم, مالیات, تولید ناخالص سرانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046508,
author = {رزمی, سید محمدجواد and غفاری, زهرا},
title = {بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و اجتماعی در منتخبی از کشورهای اسلامی: روش پانل دیتا},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ},
year = {2014},
location = {علی آباد, ايران},
keywords = {سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تورم، مالیات، تولید ناخالص سرانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و اجتماعی در منتخبی از کشورهای اسلامی: روش پانل دیتا
%A رزمی, سید محمدجواد
%A غفاری, زهرا
%J اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
%D 2014

[Download]