دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2015-01-29

عنوان : ( بررسی اثر دما، pH و مقدار دکانال بر میزان نشر نور لومینسانس باکتری اشرشیاکلی مقاوم به آرسنیک به عنوان یک بیوسنسور )

نویسندگان: تکتم قدم السلطانی , منصور مشرقی , محمدرضا حسین دخت , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، آزمایشات بر روی باکتری بیوریپورتر اصلاح ژنتیک شده(پلاسمید pJAMA8-arsR ) E.coli DH5α انجام گردید. این باکتری مقاوم به آرسنیک می باشد و در حضور آرسنیک از خود نور لومینسانس در محدوده خاصی منتشر می کند. جهت ثبت مناسب ترین میزان نور ممکن، ما اثر سه فاکتور دما، مقدار دکانال و pH را بررسی کرده ایم. فاکتور دما در سه سطح 20، 30 و 37 درجه سانتی گراد، پارامتر میزان دکانال mM 18 در مقادیر μl 5، 10، 15، 20 و 50 و همچنین فاکتور pH در مقادیر کمی اسیدی، خنثی و کمی قلیایی بررسی گردید. در نهایت دریافتیم که حداکثر میزان نور منتشر شده در شرایط بهینه رشد باکتری E.coli DH5α می باشد. دکانال سوبسترا آزیم لوسیفراز می باشد اما در مقادیر بالاتر از حد بهینه دارای اثر بازدارندگی دارد و همراه با کاهش نور لومینسانس می باشد.

کلمات کلیدی

, باکتری بیولومینسانس, بیوسنسور, بهینه سازی, دما, pH, دکانال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046511,
author = {قدم السلطانی, تکتم and مشرقی, منصور and حسین دخت, محمدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی اثر دما، pH و مقدار دکانال بر میزان نشر نور لومینسانس باکتری اشرشیاکلی مقاوم به آرسنیک به عنوان یک بیوسنسور},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی},
year = {2015},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {باکتری بیولومینسانس، بیوسنسور، بهینه سازی، دما، pH، دکانال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما، pH و مقدار دکانال بر میزان نشر نور لومینسانس باکتری اشرشیاکلی مقاوم به آرسنیک به عنوان یک بیوسنسور
%A قدم السلطانی, تکتم
%A مشرقی, منصور
%A حسین دخت, محمدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
%D 2015

[Download]