دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2015-01-29

عنوان : ( مدل سازی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida KT2440 با استفاده از مدل ریاضی گامپرتز )

نویسندگان: مهسا صدیق شمسی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , تکتم قدم السلطانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدل ریاضی گامپرتز منحنی رشد باکتری به سه فاز تاخیری، لگاریتمی و فاز سکون تقسیم بندی شده است. ما در این مطالعه از مدل سازی گامپرتز برای پیش بینی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida، استفاده کرده ایم. پس از تهیه نمونه باکتری و رسم منحنی رشد باکتری ، داده های آزمایشگاهی به دست آمده به کمک نرم افزار های مایکروسافت اکسل و سیگما پلات متناسب گشته سپس نمودارهای منحنی رشد باکتری با توجه به نتایج تجربی و مدل گامپرتز مقایسه گردید. درتجزیه و تحلیل منحنی رشد پیدا کردن پارامترهای

کلمات کلیدی

, رشد باکتری, مدل سازی, مدل گامپرتز, Pseudomonas putida
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046513,
author = {صدیق شمسی, مهسا and حسین دخت, محمدرضا and مشرقی, منصور and قدم السلطانی, تکتم},
title = {مدل سازی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida KT2440 با استفاده از مدل ریاضی گامپرتز},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی},
year = {2015},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {رشد باکتری، مدل سازی، مدل گامپرتز، Pseudomonas putida},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida KT2440 با استفاده از مدل ریاضی گامپرتز
%A صدیق شمسی, مهسا
%A حسین دخت, محمدرضا
%A مشرقی, منصور
%A قدم السلطانی, تکتم
%J دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
%D 2015

[Download]