دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2015-01-29

عنوان : ( بهینه سازی نور و رشد گونه های ویبریو لومینسانس جداشده از استخر پرورش میگو جنوب شرق کشور )

نویسندگان: فرزانه وفایی , منصور مشرقی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویبریو های لومینسانس از پاتوژن های فرصت طلب جانوران آبزی از جمله میگو ها می باشند که باعث مرگ و میر ، کاهش محصول و زیان های زیادی در استخر های پرورش میگو می شوند. با این وجود میتوان از این باکتری ها در جهت آنالیز بعضی از آلاینده های محیطی استفاده نمود که این خود نیازمند بهینه سازی نور و رشد این باکتری هاست. برای بهینه سازی فاکتور های زیادی را می توان در نظر گرفت که از آنجمله می توان به دما ، pH، دور شیکر ، غلظت گلیسرول ، غلظت تریپتون و غلظت نمک اشاره نمود. هر کدام از این فاکتورها به تنهایی و بصورت تک متغیره در شرایط آزمایشگاهی معین مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل در غالب نمودار رسم گردید. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان داد که شرایط بهینه برای رشد و نور باکتری با یکدیگر متفاوت است. این باکتری ها در شرایط قلیایی رشد و نور بهتری نسبت به شرایط اسیدی دارند. نور آن ها در دمای 20 درجه بیشتر بوده ولی بیشترین رشد را در دمای 30 درجه دارند. غلظت گلیسرول بر رشد آن ها تاثیری نداشته و تریپتون را نسبت به پپتون بعنوان منبع نیتروژن ترجیح میدهند. غلظت نمک نیز بر میزان نور آن ها موثر بوده ولی تاثیری بر رشد این باکتری ها ندارد

کلمات کلیدی

, ویبریو لومینسانس, بهینه سازی تک متغیره, پپتون و تریپتون, گلیسرول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046514,
author = {وفایی, فرزانه and مشرقی, منصور and آسوده, احمد and حسین دخت, محمدرضا},
title = {بهینه سازی نور و رشد گونه های ویبریو لومینسانس جداشده از استخر پرورش میگو جنوب شرق کشور},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی},
year = {2015},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {ویبریو لومینسانس، بهینه سازی تک متغیره، پپتون و تریپتون، گلیسرول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی نور و رشد گونه های ویبریو لومینسانس جداشده از استخر پرورش میگو جنوب شرق کشور
%A وفایی, فرزانه
%A مشرقی, منصور
%A آسوده, احمد
%A حسین دخت, محمدرضا
%J دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
%D 2015

[Download]