نوزدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران , 2013-02-20

عنوان : ( دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX )

نویسندگان: محمدهادی هادی زاده یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ید 131 به طور گسترده در درمان پرکاری و سرطان تیروئید به کار می رود که شاید موفق‌ترین نوع درمان در مقایسه با سایر داروها باشد. هدف اصلی در درمان با پرتو این است که تومور حداکثر دوز کشنده را به صورت یکنواخت، و بافت‌های سالمِ اطراف، کمترین مقدار ممکن را دریافت کنند. بدین سبب، تعیین دوز جذبی ید در تیرویید ارزشمند است. در این پژوهش، به کمک روش مونت کارلو و کد محاسباتی فلوکا مقدار دوز جذبی به ازای یک واپاشی در هر لوب تیرویید (کروی و استوانه‌ای) محاسبه و سپس این نتایج با نتایج حاصل از کد MCNPX مقایسه شده است. نتایج با یکدیگر همخوانی داشتند و کد فلوکا می‌تواند با دقت قابل قبولی نتایج را به دست دهد.

کلمات کلیدی

, FLUKA, MCNPX, تیروئید, دوز جذبی, یُذ 131
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046544,
author = {هادی زاده یزدی, محمدهادی},
title = {دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {FLUKA; MCNPX، تیروئید، دوز جذبی، یُذ 131},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%J نوزدهمین کنفرانس فیزیک هسته ای ایران
%D 2013

[Download]