دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی )

نویسندگان: فرزانه علی پوریان , آرش دوراندیش , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود امنیت غذایی در یک جامعه نشانه زیربنایی از توسعه پایدار است. هدف از این مطالعه بررسی اثر یارانه های نقدی پرداختی دولت بر شاخص امنیت غذایی (کالری و پروتئین مصرفی)خانوارهای روستایی است. برای این منظور از داده‌های مربوط به خانوارهای روستایی خراسان رضوی در طرح های آمارگیری درآمد و هزینه خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران طی سال های 91-1389 استفاده شد. اندازه نمونه در نظر گرفته 33 خانوار روستایی خراسان رضوی است که شغل اصلی آن ها کشاورزی است. برای بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر امنیت غذایی از الگوی پنل شور نامتوازن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند سن سرپرست خانوار و هزینه خوراکی اثر مثبت بر شاخص امنیت غذایی داشته‌اند بگونه‌ای که با افزایش این عوامل کالری و پروتئین مصرفی خانوارها افزایش یافته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که پرداخت یارانه‌های نقدی به دلیل افزایش نقدینگی و تورم، عملاً قدرت خرید و درآمد واقعی خانوارها را کاهش داده و همچنین منجر به کاهش کالری و پروتئین مصرفی به ترتیب به میزان 01/0 و 07/0 درصد شده است.

کلمات کلیدی

, یارانه نقدی, شاخص¬های رفاه, خانوارهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046551,
author = {علی پوریان, فرزانه and دوراندیش, آرش and قربانی, محمد and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی},
booktitle = {دومین همایش بین المللی توسعه روستایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {یارانه نقدی، شاخص¬های رفاه، خانوارهای روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی
%A علی پوریان, فرزانه
%A دوراندیش, آرش
%A قربانی, محمد
%A صبوحی صابونی, محمود
%J دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
%D 2015

[Download]