بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی )

نویسندگان: سیدجواد اختر شناس , حمید رضا محمدی , سامان کریمی , زهرا عزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046558,
author = {اختر شناس, سیدجواد and حمید رضا محمدی and سامان کریمی and زهرا عزمی},
title = {رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {حالتهای کلاسیکی-کوانتومی، ماتریس چپ-همبستگی، ناهم خوانی کوانتومی، همبستگی کوانتومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی
%A اختر شناس, سیدجواد
%A حمید رضا محمدی
%A سامان کریمی
%A زهرا عزمی
%J بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2014

[Download]