بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران , 2015-02-25

عنوان : ( ارزیابی ضریب زیست‌شناختی نسبی یون‌های باردار تک انرژی حوالی قله‌ی برگ در پرتودرمانی، به روش مونت کارلو )

نویسندگان: مهدی ابراهیمی لوشاب , محمدهادی هادی زاده یزدی , علی اصغر مولوی , رضا ایزدی نجف آبادی , سید بیژن جیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجاییکه اثر زیست‏شناختی‏نسبی پرتوها در پرتودرمانی با یون‏های سنگین با کیفیت درمان ارتباط مستقیم دارد، تخمین این کمیت حایز اهمیت است. روش های مختلفی از جمله محاسبه و اندازه‏گیری کسر زنده‏ماندن سلول‏ها و یا تشخیص آسیب‏ها برای ارزیابی اثر زیست‏شناختی‏نسبی وجود دارد. در این پژوهش اثر زیست‏شناختی‏نسبی بر اساس تشخیص آسیب‏ها به روش مونت‏کارلو با استفاده از ابزار Geant4 انجام شده‏است.

کلمات کلیدی

, اثر زیست‌شناختی نسبی, روش مونت کارلو, گسیختگی دوگانه, دُز موثر, پرتودرمانی با یون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046561,
author = {ابراهیمی لوشاب, مهدی and هادی زاده یزدی, محمدهادی and علی اصغر مولوی and ایزدی نجف آبادی, رضا and سید بیژن جیا},
title = {ارزیابی ضریب زیست‌شناختی نسبی یون‌های باردار تک انرژی حوالی قله‌ی برگ در پرتودرمانی، به روش مونت کارلو},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اثر زیست‌شناختی نسبی، روش مونت کارلو، گسیختگی دوگانه، دُز موثر، پرتودرمانی با یون سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ضریب زیست‌شناختی نسبی یون‌های باردار تک انرژی حوالی قله‌ی برگ در پرتودرمانی، به روش مونت کارلو
%A ابراهیمی لوشاب, مهدی
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%A علی اصغر مولوی
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%A سید بیژن جیا
%J بیست و یکمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2015

[Download]