دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , 2015-02-18

عنوان : ( تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی با تلفیق AHp & GIS (نمونه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان فاروج) )

نویسندگان: مهدی جوانشیری , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهم پیش روی مدیران روستایی به ویژه حوزه مدیریت بحران می باشد. با توجه به اینکه ایران از کشورهای بلاخیز دنیا می باشد، لازم است مدیریت روستایی قدرت بالایی در مواجهه با حوادث ناگوار طبیعی داشته باشد. برای این منظور در سالهای اخیر احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در شهرها و روستاها قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این پایگاه ها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. این پژوهش با هدف مکان یابی بهینه پایگاه های اسکان موقت در مدیریت بحران، در سطح روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج تهیه شده است. بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پس از گردآوری و آماده سازی لایه ها، نقشه های فاکتور فازی تهیه گردید و سپس وزن دهی معیارها و شاخص های مورد مطالعه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expertchoice انجام گرفت. در مرحله بعدی لایه های اطلاعاتی (محیطی و کالبدی) در محیط نرم افزار ArcGIS، برمبنای مدلهای همپوشانی شاخص و وزن فازی بایکدیگر تلفیق و در نهایت از ترکیب نتایج، نقشه نهایی مکان بهینه پایگاه اسکان موقت تولید شد. نتایج نشان داد که 4 درصد روستاهای بخش مرکزی فاروج در شرایط کاملاً مناسب و 56 درصد در از شرایط مناسب برای مکان یابی پایگاه های اسکان موقت برخوردارند و در مقابل 40 درصد روستاها از شرایط نامناسب برای این منظور برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: مدیریت بحران, پایگاه اسکان موقت, مکان یابی, GIS, AHP, همپوشانی, شهرستان فاروج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046566,
author = {جوانشیری, مهدی and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی با تلفیق AHp & GIS (نمونه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان فاروج)},
booktitle = {دومین همایش بین المللی توسعه روستایی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: مدیریت بحران، پایگاه اسکان موقت، مکان یابی، GIS، AHP، همپوشانی، شهرستان فاروج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی با تلفیق AHp & GIS (نمونه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان فاروج)
%A جوانشیری, مهدی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
%D 2015

[Download]