پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

عنوان : ( تاثیر نرخ جریان کاتولیت عبوری برعملکرد و شکل گیری بایوکاتد دریک پیل سوختی میکروبی رسوبی )

نویسندگان: محمد سلمانی رحیمی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پژوهش یک پیل سوختی میکروبی رسوبی در ابتدا با نرخ عبوری جریان آب 20 لیتر بر ساعت (پیل1-20) راه‌اندازی شد. پس از پایدار شدن شرایطپیل، نرخ ابتدا به 180لیتر بر ساعت (پیل1-180) و سپس به 100 لیتر بر ساعت (پیل1-100) تغییر یافت.بیشینه دانسیته توان برای پیل1-20 ، پیل1-100و پیل1-180به ترتیب مقادیر ۵۷، ۷۶ و ۱۵1میلیواتبرمترمربع ومقاومت درونی به ترتیب ۴۲۱، ۳۷۰ و ۲۱۱ اهماندازه‌گیریشد.همچنین یک پیل جدید با نرخ عبوری جریان آب 180 لیتر بر ساعت (پیل2-180) راه اندازی شد و با پیل1-20 از لحاظ بایوکاتد تشکیل‌شده و با پیل1-180 از لحاظ بیشینه دانسیته توان ومقاومت درونی و ولتاژ خروجی مقایسه گردید. مشخص شد که پیل در نرخ‌های پایین جریان آب، بایوکاتد ضخیم تری تشکیل می‌دهد که موجب تسریع در واکنش احیای اکسیژن می‌شود. همچنین بهترین عملکرد پیل زمانی حاصل شد که ابتدا پیل با نرخ پایین جریان آبشروع به کارکرد و پس از شکل گرفتن لایه‌های ضخیم‌تری از بایوفیلم برروی الکترود کاتد، به نرخ بالای جریان آب عبوری تغییر یافت.

کلمات کلیدی

, پیل سوختی میکروبی رسوبی, بیشینه دانسیته توان, تاثیر سرعت کاتولیت, مقاومت درونی, بایوکاتد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046576,
author = {سلمانی رحیمی, محمد and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {تاثیر نرخ جریان کاتولیت عبوری برعملکرد و شکل گیری بایوکاتد دریک پیل سوختی میکروبی رسوبی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیل سوختی میکروبی رسوبی، بیشینه دانسیته توان، تاثیر سرعت کاتولیت، مقاومت درونی، بایوکاتد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نرخ جریان کاتولیت عبوری برعملکرد و شکل گیری بایوکاتد دریک پیل سوختی میکروبی رسوبی
%A سلمانی رحیمی, محمد
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2015

[Download]