2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical , 2014-12-18

عنوان : ( پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر )

نویسندگان: رضا جوهری تیموری , مهرداد کاشفی تربتی , مصطفی میرجلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری ضخامت دیواره ی داخلی در لوله های انتقال نفت و گاز جزو جدایی ناپذیر پایش خوردگی در این صنایع حساس و استراتژیک محسوب می شوند. از این رو چندین روش غیر مخرب برای اندازه گیری ضخامت لوله ها امروزه در این صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. از میان این روش ها روش ادیکارنت به دلیل مزایای فراوانی که دارد در دنیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی قابلیت روش جریان های گردابی پالسی به منظور پایش ضخامت لوله های انتقال نفت و گاز می باشد. در اکثر پژوهش های انجام شده ی پیشین در مورد ضخامت سنجی با روش پالس ادیکارنت، کاهش ضخامت در لوله ها با استفاده از فرآیند ماشینکاری شبیه سازی شده است که اثرات زبری سطح و نیز تشکیل محصولات خوردگی و وجود اکسیدها بر روی جداره در این حالت مشخص نمی گردد؛ اما در این پژوهش کاهش ضخامت در لوله ها با روش پتانسیواستاتیک آندی انجام می پذیرد که اثرات زبری سطح و نیز تجمع محصولات خوردگی بر روی جداره ی لوله بر نتایج تاثیرگذار خواهد بود و کیفیت ضخامت سنجی در این حالت به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, پایش خوردگی, ضخامت سنجی, جریان گردابی, موج پالسی, غیر مخرب, نفت و گاز, لوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046579,
author = {جوهری تیموری, رضا and کاشفی تربتی, مهرداد and میرجلیلی, مصطفی},
title = {پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر},
booktitle = {2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پایش خوردگی، ضخامت سنجی، جریان گردابی، موج پالسی، غیر مخرب، نفت و گاز، لوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر
%A جوهری تیموری, رضا
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A میرجلیلی, مصطفی
%J 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
%D 2014

[Download]