همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی , 2013-11-21

عنوان : ( ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان )

نویسندگان: زهرا کریمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات زیان بار علف کش ها بر محیط زیست، ایجاد مقاومت در علف های هرز و همچنین وجود منابع و اطلاعات اندک در مورد تاثیر گیاهان دارویی بر روی سایر گیاهان، پژوهشگران را به استفاده از این گیاهان به منظور کنترل بیولوژیک علف های هرز متمایل ساخته است. به منظور ارزیابی اثرات آللوپاتیک ساقه و برگ دو گیاه دارویی نعنا و زیره سبز بر صفات جوانه زنی آفتابگردان (Helianthus annuus) آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار 25 مشاهده) در آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که در هر دو اسانس نعنا و زیره در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری در درصد جوانه زنی وجود دارد در حالی که، سرعت جوانه زنی آفتابگردان با استفاده از این اسانس در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری را نشان می دهد. درصد جوانه زنی دو اسانس نعنا و زیره سبز تفاوت معنی داری با هم نداشتند اما سرعت جوانه زنی آفتابگردان با اسانس نعنا در مقایسه با اسانس زیره سبز به طور معنی دای افزایش یافت. با توجه به این نتایج استفاده از اسانس نعنا و زیره سبز در کنترل بیولوژیک علف های هرز این گیاهان نیاز به احتیاط و تحقیقات بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, اسانس دارویی, آللوپاتی, صفات جوانه زنی, علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046621,
author = {کریمیان, زهرا},
title = {ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان},
booktitle = {همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی},
year = {2013},
location = {قشم, ايران},
keywords = {اسانس دارویی، آللوپاتی، صفات جوانه زنی، علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان
%A کریمیان, زهرا
%J همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
%D 2013

[Download]