پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

عنوان : ( اصلاح غشای لایه نازک اسمز معکوس با تأکید بر بهبود ساختاری لایه نگهدارنده پلی سولفونی )

نویسندگان: بهناز علی پور , مهدی پورافشاری چنار , مهدیه نامور محبوب , حامد عزیزی نامقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر لایه نگهدارنده بر عملکرد غشای کامپوزیت لایه نازک (TFC) در نمکزدایی از آبهای شور در فشار بالا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور لایه نگهدارنده نانوکامپوزیت پلی سولفون/تیتانیا (PSf/TiO2) با افزودن مقادیر مختلف (0-%1wt) نانوذرات TiO2 به شبکه پلیمر تهیه شد. در مرحله بعد، لایه نازک پلی آمید به کمک روش پلیمریزاسیون بین سطحی مونومرهای 3،1 - فنیل دی آمین و بنزن تری کربونیل تری کلراید روی لایه نگهدارنده نانوکامپوزیت PSf/TiO2 ساخته شد. عملکرد غشای TFC در فشار bar 55 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت نانو ذرات TiO2 در شبکه پلیمر از 0 به 1 درصد وزنی، ضریب دفع نمک ابتدا افزایش و سپس کاهش داشته است. با در نظر گرفتن درصد دفع نمک ، لایه نگهدارنده حاوی 0.5wt% از TiO2بهترین گزینه برای تهیه غشای TFC مورد استفاده در فرآیندهای فشار بالای اسمز مدکوس است.

کلمات کلیدی

, نمک زدایی, کامپوزیت لایه ناز , اصلاح غشا, نانوذرات TiO2 , درصد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046625,
author = {علی پور, بهناز and پورافشاری چنار, مهدی and مهدیه نامور محبوب and حامد عزیزی نامقی},
title = {اصلاح غشای لایه نازک اسمز معکوس با تأکید بر بهبود ساختاری لایه نگهدارنده پلی سولفونی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نمک زدایی، کامپوزیت لایه ناز ، اصلاح غشا، نانوذرات TiO2 ، درصد دفع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح غشای لایه نازک اسمز معکوس با تأکید بر بهبود ساختاری لایه نگهدارنده پلی سولفونی
%A علی پور, بهناز
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A مهدیه نامور محبوب
%A حامد عزیزی نامقی
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2015

[Download]