دانشنامه جهان اسلام, دوره (16), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (548-548)

عنوان : ( خیاط ابوالحسن مقری )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خیاط ابوالحسن مقری بغدادی قرن پنجم. صاحب کتاب الجامع فی القرائات

کلمات کلیدی

, خیاط , ابوالحسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046636,
author = {پیروزفر, سهیلا},
title = {خیاط ابوالحسن مقری},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2014},
volume = {16},
number = {1},
month = {March},
issn = {0000-0003},
pages = {548--548},
numpages = {0},
keywords = {خیاط - ابوالحسن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خیاط ابوالحسن مقری
%A پیروزفر, سهیلا
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2014

[Download]