هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار )

نویسندگان: محمد یزدانی , باقر عمادی , محمدعلی ابراهیمی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیزاسیون ورود فناوری های نوین به عرصه تولید کشاورزی است به نحوی که می تواند به افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت شود. مکانیزاسیون شرط اساسی گذر کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن است. به منظور بررسی و شناخت دقیق وضعیت مکانیزاسیون موجود و نیز تجزیه و تحلیل مسائل مربوط و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن، این پژوهش در سالهای 1391-1392 در شهرستان سبزوار صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، سطح مکانیزاسیون 84/0 اسب بخار در هکتار و ضریب بهره وری 36% و درجه مکانیزاسیون کم نشانگر ضعف مدیریتی این شهرستان می باشد. جایگزین نمودن تراکتورهای نو متناسب با قطعات کوچک زمین های زراعی و مجهز به سیستم های جدید و همچنین تجهیز نمودن تراکتورهای فعلی و از طرفی فرهنگ سازی در بین بهره برداران از راه های بهبود مکانیزاسیون در شهرستان سبزوار می باشد.

کلمات کلیدی

سبزوار؛ مکانیزاسیون کشاورزی؛ درجه مکانیزاسیون؛ ضریب بهره وری تراکتورها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046637,
author = {یزدانی, محمد and عمادی, باقر and ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سبزوار؛ مکانیزاسیون کشاورزی؛ درجه مکانیزاسیون؛ ضریب بهره وری تراکتورها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار
%A یزدانی, محمد
%A عمادی, باقر
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]