اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , عباس روحانی , باقر عمادی , مهدی کی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل پیدایش سیستم های شیردوشی رباتیک و اهمیت استفاده آن ها در بهبود شرایط رفاهی و تندرستی گاوهای شیرده می پردازد. در این مطالعه تحقیقات صورت گرفته در کشورهای مختلف در عرصه شیردوشی رباتیک و تاثیرآنها در نحوه رفتار دام، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخشی از این مقاله معرفی تک تک اجزاء ربات شیردوش و چگونگی عملکرد آ ن ها مورد توجه واقع شد، به طوری که طراحی اصولی هریک از قسمت های دستگاه شیردوش رباتیک می تواند سهم به-سزایی در برقراری آسایش و سلامتی دام به ویژه در کاهش بیماری های عفونی مثل بیماری ورم پستان گاو داشته باشد. همچنین مقایسه ای بین جایگاه های مرسوم و اتوماتیک شیردوشی صورت پذیرفت. جایگاه های شیردوشی اتوماتیک می تواند در کاهش تنش، کاهش اعمال فشارهای بی مورد از سوی کارگر و از همه مهم تر کاهش زمان ایستادن دام جهت شیردوشی موثر واقع شود، که این امر درحفظ سلامتی دام ها یک پیشرفت چشمگیر است.

کلمات کلیدی

, شیردوشی اتوماتیک(رباتیک), جایگاه شیردوشی اتوماتیک, بیماری ورم پستان, ترافیک و استرس دام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046639,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and روحانی, عباس and عمادی, باقر and مهدی کی دشتی},
title = {اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شیردوشی اتوماتیک(رباتیک)، جایگاه شیردوشی اتوماتیک، بیماری ورم پستان، ترافیک و استرس دام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A روحانی, عباس
%A عمادی, باقر
%A مهدی کی دشتی
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]