اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , عباس روحانی , مجتبی ناصری , مهدی کی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری ورم پستان دام به عنوان یکی از شایع ترین بیماری ها در واحدهای پرورش گاو شیری مطرح است. هدف از این مقاله مروری بر فناوری های نوین در تشخیص بیماری ورم پستان دام و پیشرفت های علمی صورت گرفته جهت پیشگیری از آن در راستای افزایش تولید کمی و کیفی شیر و نیز کاهش هدر رفت آن در مزارع لبنی می باشد. امروزه به منظور تولید پایدار در عرصه تامین محصولات لبنی، حفظ سلامتی دام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو شناخت موانع اصلی و ارائه راهکارهایی در جهت شناسایی و پیشگیری از بیماری ها به ویژه بیماری ورم پستان دام در راستای افزایش بهره وری از اساسی ترین اقدامات به شمار می رود. در حال حاضر روش ها و ابزارهای گوناگونی به جهت تشخیص بیماری ورم پستان و همچنین پیشگیری از آن وجود دارد که روش های معمول آن شامل آزمایشات میکروبیولوژیکی، بیوشیمیایی و تست های غربالگری بر روی شیر مانند تست ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) و کشت بعنوان Golden test می باشند. اما جدیدترین و به روزترین روش ها جهت تشخیص این بیماری شامل بکارگیری دستگاه های سنجش هدایت الکتریکی شیر (EC)، دوربین های گرمایی با امواج مادون قرمز (IRI)، بکارگیری انواع سنسورها و استفاده از امواج فراصوت (US) است. همچنین در این مقاله به منظور پیشگیری از این نوع بیماری ها کاربرد اصلاحات ژنتیکی و کشف ژن مقاوم به بیماری ورم پستان به نام BOLA ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, هدایت الکتریکی شیر (EC), بیماری ورم پستان (Mastitis), دوربین گرمایی امواج مادون قرمز (IRI), امواج فراصوت (US), تولید پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046641,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and روحانی, عباس and مجتبی ناصری and مهدی کی دشتی},
title = {فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هدایت الکتریکی شیر (EC)، بیماری ورم پستان (Mastitis)، دوربین گرمایی امواج مادون قرمز (IRI)، امواج فراصوت (US)، تولید پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A روحانی, عباس
%A مجتبی ناصری
%A مهدی کی دشتی
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]