اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین )

نویسندگان: حمزه سلطانعلی عباسکوهی , باقر عمادی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , مهدی کی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تولید شیر در واحدهای دامپروری بخش قابل توجهی از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهد. از این رو هدف از این مقاله مروری بر تکنولوژی های نوین و ارائه راهکارهای عملی در جهت بهبود کارایی انرژی در این واحدها می باشد. در این راستا بیش ترین انرژی مصرفی به بخش های شیردوشی، خنک کاری و ذخیره سازی شیر، گرمایش آب جهت شستشوی لوله ها و در الویت بعدی به سیستم های روشنایی و تهویه اختصاص دارد. یکی از مهم ترین راهکارهای اساسی جهت صرفه جویی انرژی در مرحله شیردوشی استفاده از پمپ های خلاء مجهز به سیستم نرخ متغیر (VSD) به جای پمپ های خلا معمولی و سانتریفوژی است که در غالب گاوداری ها در ایران وجود دارد، به طوری که می توان با این کار میزان هزینه های الکتریسیته در این بخش را تا 50 درصد تقلیل داد. در فرآیند گرمایش آب جهت شستشوی لوله های شیر نیز می توان از سیستم هایی با قابلیت برگشت در واحد شیر سردکن استفاده نمود که این امر نقش اساسی در کاهش انرژی مصرفی دارد. از طرفی جهت کاهش مصرف انرژی در زمینه خنک کاری شیر استفاده از مبدل های حرارتی به عنوان یک سیستم پیش خنک کننده (Pre-Cooler) قبل از تجهیزات شیر سردکن پیشنهاد شد که می تواند 60 درصد از هزینه های انرژی در این بخش را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, سیستم VSD, پیش خنک کننده (Pre-Cooler), سیستم برگشتی سردکن, فرآیند خنک کاری شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046643,
author = {سلطانعلی عباسکوهی, حمزه and عمادی, باقر and روحانی, عباس and خجسته پور, مهدی and مهدی کی دشتی},
title = {بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم VSD، پیش خنک کننده (Pre-Cooler)، سیستم برگشتی سردکن، فرآیند خنک کاری شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین
%A سلطانعلی عباسکوهی, حمزه
%A عمادی, باقر
%A روحانی, عباس
%A خجسته پور, مهدی
%A مهدی کی دشتی
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]