ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2014-09-13

عنوان : ( برداشت مغناطیس سنجی زمینی، تفسیر داده ها و تطبیق آنها با کانی سازی در محدوده سنجدک III، آنومالی شرقی معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی )

نویسندگان: مصطفی انصاری , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار سنگ آهن خواف در حدود 300 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد. کانه زایی آهن از نوع اسکارنی بوده و مرتبط با کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- کاشمر- بردسکن می باشد. هدف از این مطالعه، برداشت مغناطیس سنجی زمینی بر روی دو رخنمون اصلی کانی سازی مگنتیت در بخشی از محدوده سنجدک III واقع در بخش شرقی معدن، جهت تعیین وضعیت کانی سازی در عمق می باشد. بر اساس نقشه RTP و انطباق آن با نقشه زمین شناسی و کانی سازی، روند کانی سازی در عمق، شمال شرق- جنوب غرب بوده و کنترل گسلی دارد. نقشه مشتق اول قائم بر سطحی بودن منبع بی هنجاری ها دلالت دارد و نمونه برداری های صحرایی نیز این امر را تأیید می کند. با توجه به نقشه های فراسو بی هنجاری ها پاسخ عمقی داشته و منبع آنها در عمق به یکدیگر مرتبط می شود.

کلمات کلیدی

, کانسار سنگ آهن, خواف, اسکارن, مغناطیس¬سنجی, مگنتیت, بی¬هنجاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046650,
author = {انصاری, مصطفی and حیدریان شهری, محمدرضا and مظاهری, سیداحمد},
title = {برداشت مغناطیس سنجی زمینی، تفسیر داده ها و تطبیق آنها با کانی سازی در محدوده سنجدک III، آنومالی شرقی معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {کانسار سنگ آهن، خواف، اسکارن، مغناطیس¬سنجی، مگنتیت، بی¬هنجاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برداشت مغناطیس سنجی زمینی، تفسیر داده ها و تطبیق آنها با کانی سازی در محدوده سنجدک III، آنومالی شرقی معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی
%A انصاری, مصطفی
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A مظاهری, سیداحمد
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2014

[Download]