اولین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم , 2015-02-10

عنوان : ( مدلسازی رفتار سیالات غیرنیوتنی در سیستم های جابجایی طبیعی با ساختار گرمایش از کف )

نویسندگان: مجتبی ماموریان , محمدعلی عمرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر جهت برسی رفتار سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی در سیستم های گرماش از کف، از روش شبکه بولتزمن استفاده شده است. دقت و توانایی بالای این روش در حل مسائل پیچیده مهندسی، در دو دهه گذشته بر همگان ثابت شده است. در ابتدای این تحقیق نتایج مدل عددی با روابط تحلیلی-تجربی و نتایج دیگر روش های عددی موجود در سیستم های گرمایش از دیواره های کناری مقایسه شده و در نتیجه دقت بالای این مدل نشان داده شد. در انتها جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی در یک محفظه مربعی که دیوارهای پایین و بالای آن به ترتیب دارای دمای بالای و دمای پایین بوده و سایر دیوارها عایق می-باشند، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن هستند که با افزایش پارامتر توانی گذار از انتقال حرارت رسانش به جابجایی در رایلی های بزرگتر اتفاق می افتد. همچنین تعداد گردابه ها و درواقع تعداد سلول های بنارد نیز علاوه بر عدد رایلی، تابعی از پارامتر توانی و رفتار غیرنیوتنی می باشند به این صورت که با کاهش پارامتر توانی تعداد گردابه ها افزایش می یابند. این موضوع وابستگی شدید ساختار جریان جابجایی طبیعی را به خاصیت غیرنیوتنی سیال، نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, گرمایش از کف, سیالات غیرنیوتنی, قانون توانی, روش شبکه بولتزمن, جریان بنارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046651,
author = {ماموریان, مجتبی and عمرانی, محمدعلی},
title = {مدلسازی رفتار سیالات غیرنیوتنی در سیستم های جابجایی طبیعی با ساختار گرمایش از کف},
booktitle = {اولین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گرمایش از کف-سیالات غیرنیوتنی- قانون توانی-روش شبکه بولتزمن-جریان بنارد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی رفتار سیالات غیرنیوتنی در سیستم های جابجایی طبیعی با ساختار گرمایش از کف
%A ماموریان, مجتبی
%A عمرانی, محمدعلی
%J اولین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
%D 2015

[Download]