مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای, دوره (6), شماره (22), سال (2014-10) , صفحات (143-162)

عنوان : ( تاثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , امین ندائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046659,
author = {خوارزمی, امید علی and ندائی, امین},
title = {تاثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس},
journal = {مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای},
year = {2014},
volume = {6},
number = {22},
month = {October},
issn = {2008-5354},
pages = {143--162},
numpages = {19},
keywords = {مشارکت، نوآوری، عامل، شهر، سیستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس
%A خوارزمی, امید علی
%A ندائی, امین
%J مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
%@ 2008-5354
%D 2014

[Download]